Auditul operaţional în organizaţiile publice – suport al performanţei manageriale

Autor:Lect. univ. dr Felicia Cornelia MACARIE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, audit operaţional, sistem de măsurare a performanţelor (SMP), eficacitate, eficienţă

Abstract:
Managementul organizaţiilor publice este supus permanent unei evaluări multiple din partea consumatorilor de servicii publice şi din partea grupurilor interesate (politicieni, mass-media, grupuri economice etc). În implementarea şi funcţionarea unui sistem de măsurare a performanţelor rolul decisiv revine managerilor, dar suportul aplicării şi furnizarea feed- back- ului revin auditorilor. \rReglementarea activităţii de audit public intern este de dată recentă în ţara noastră şi acest lucru influenţează puternic percepţia managerilor şi a salariaţilor în ceea ce priveşte rolul şi importanţa auditului intern. Deoarece organizarea compartimentelor de audit a fost realizată în cele mai multe cazuri, mai ales în administraţia publică locală şi în instituţiile publice descentralizate, pe structura controlului intern şi cu resurse umane care au avut în trecut experienţă de muncă şi atribuţiuni în domeniul controlului, auditul intern este perceput ca „o altă formă sau o nouă formă de control”. Această eroare de percepţie aduce prejudicii atât muncii auditorilor interni, cât şi managementului organizaţiei, care ar trebui să valorifice în procesul decizional această resursă valoroasă pe care organizaţia o are la dispoziţie. \rPentru a studia care este percepţia pe care o au managementul şi salariaţii din organizaţiile publice despre auditul public intern şi în special despre cel operaţional, şi pentru a vedea în ce măsură se confirmă ipotezele de la care a plecat cercetarea, s-a realizat o documentare prin studierea Rapoartelor anuale ale UCAAPI - Unitatea Centrală de Armonizare pentru Auditul Public Intern, privind activitatea de audit public intern pe perioada 2004-2007, disponibile pe site-ul Ministerului Economiei şi Finanţelor, s-a aplicat un chestionar grupului de participanţi la un curs de audit intern organizat de Centrul Regional de Formare Continuă pentru Administraţia Publică Locală Cluj–Napoca şi s-au realizat interviuri cu manageri şi auditori din 18 organizaţii publice locale (15 primării şi 5 şcoli). \rRezultatele obţinute confirmă în mare parte ipotezele de la care a plecat cercetarea. \r