Particularităţi şi informaţii contabile privind tranzacţiile cu decontare prin transfer de acţiuni către angajaţi

Autor:Prof.univ.dr. Constantin STAICU, prof.univ.dr. Magdalena MIHAI, conf.univ.dr. Cristian DRĂGAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:acţiuni, opţiuni pe acţiuni, transfer, angajaţi, standarde internaţionale

Abstract:
Obiectivul central al prezentei lucrări îl constituie reliefarea aspectelor prin care tranzacţiile cu decontare prin transfer de acţiuni către angajaţii entităţii se particularizează faţă de alte operaţiuni similare bazate pe instrumente de capitaluri proprii. În acest sens, sunt supuse dezbaterii problemele ce privesc avantajele acestor tranzacţii, recunoaşterea cheltuielilor pe care le ocazionează emisiunile de opţiuni pe acţiuni destinate angajaţilor şi modalităţile de evaluare a tranzacţiilor de această natură. S-a acordat, de asemenea, atenţia cuvenită aspectelor de natură practică, avându-se în vedere, în acest sens, mai multe situaţii ce se pot întâlni la nivelul entităţilor, cu prilejul implementării tranzacţiilor analizate, ceea ce, în opinia autorilor, este benefic pentru practicieni, în condiţiile în care respectivele situaţii ocazionează soluţii relativ dificile, fapt pentru care implementarea lor practică necesită atenţie sporită şi un bun raţionament profesional, inclusiv sub aspectul asigurării informaţiilor contabile care le permit gestionarea corectă. \r