Deontologia profesională – premisă esenţială a reputaţiei auditorului financiar

Autor:Prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:deontologia profesională, reputaţie, responsabilitate, supraveghere, controlul calităţii, profesionalism

Abstract:
Comunicarea cu acest titlu a fost prezentată în cadrul Seminarului profesional „Abordări ale auditului financiar“, care a avut loc la Piteşti, la 13 decembrie 2008. Autorul a făcut o serie de aprecieri privind criza financiară mondială şi implicaţiile sale asupra auditului, făcând apel la studiile şi analizele efectuate pe plan internaţional, la învăţămintele istoriei şi a adus în atenţie măsurile adoptate în lume şi în ţara noastră în privinţa reglementării şi supravegherii activităţii auditorilor financiari.\rÎn context, s-au făcut referiri concrete la responsabilităţile ce revin managementului, precum şi cele ale auditorului financiar, pentru reflectarea corectă şi transparentă a situaţiilor financiare în raportări.\rAu fost subliniate cerinţele şi rigorile deosebite care revin auditorilor financiari români după primirea Camerei Auditorilor Financiari din România ca membru deplin în Federaţia Internaţională a Contabililor.\r