Aspecte generale privind auditul de performanţă şi instituţiile supreme de audit

Autor:Lector univ. dr. Gheorghe GRIGORE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit, audit de performanţă, audit intern şi extern, instituţii supreme de audit

Abstract:
Auditul este una dintre cele mai vechi şi mai venerate funcţii. În ultima vreme s-a remarcat o explozie a auditului în multe domenii de activitate. Răspândirea auditului şi a altor măsuri de asigurare a calităţii inseamnă ca mulţi oameni şi organizaţii au devenit entităţi de auditat pentru prima dată. La scară istorică, auditul de performanţă este una din ultimele noutăţi care de fapt este o versiune modernă, provocatoare şi fascinantă. Instituţiile supreme de audit, parte a serviciilor de audit extern, au sarcina de a examina eficacitatea auditului intern. Rolul, principalele categorii şi provocări ale instituţiilor supreme de audit vor fi prezentate pe scurt în această lucrare.\r