Incursiune în cercetarea de audit şi contabilitate pe orizontul unui deceniu. Analiză intuitivă asupra articolelor publicate în revista „Audit Financiar”

Autor:Conf. univ. dr. Ionela-Corina CHERSAN, prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC

JEL:M21, M40, M41, M42

DOI:

Cuvinte cheie:cercetare, audit, contabilitate, bibliometrie, analiză de conţinut

Abstract:
Lucrarea este rezultatul unui studiu longitudinal descriptiv-explicativ realizat asupra articolelor publicate în revista „Audit Financiar” de-a lungul unui deceniu, pentru a oferi, în mod intuitiv, o primă imagine asupra structurii producţiei știinţifice din această publicație, prin prisma ariilor de cercetare identificate în domeniile auditului şi contabilităţii. \rStructura tematicii publicaţiilor, dinamica publicaţiilor în funcţie de statutul şi afilierea instituţională a autorilor, gradul de colaborare în cercetare/publicare, numărul citărilor articolelor revistei au reprezentat variabile observate pentru a caracteriza structura cunoaşterii în domeniile auditului şi contabilităţii, concentrarea publicaţiilor pe instituţiile de apartenenţă ale autorilor sau impactul acestora asupra dezvoltării cercetării în domeniu. Studiul s-a realizat pe o populaţie alcătuită din 720 de articole extrase din cele 112 numere ale revistei „Audit Financiar”, publicate în perioada 2003-2013. Pentru caracterizarea producţiei ştiinţifice din revista „Audit Financiar” şi pentru extragerea inferenţelor în urma analizei intuitive, prin observare directă şi prin analiza comparativă a conţinutului bazei de date, s-a recurs la demersul specific analizei de conţinut.\rAnalizele realizate au condus la concluzia că articolele publicate în această revistă, de strictă specialitate, se încadrează prin tematica abordată în tendinţele pieţei ideilor la nivel internaţional, cu accent în anumite perioade pe subiecte care pot fi considerate „în vogă”. În pofida influenţei, la prima vedere modestă, dacă o apreciem prin prisma numărului articolelor citate sau a gradului redus de internaţionalizare, pe care o determină asupra cercetării din domeniile auditului şi contabilităţii, revista Audit Financiar este o publicaţie care, graţie politicii sale editoriale, se aflată într-un proces de continuă creştere a nivelului ştiinţific, a vizibilităţii la nivel naţional şi internaţional. \r