Auditorul şi problema continuităţii activităţii pe perioada crizei economice

Autor:Alain BURLAUD

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:principiul continuităţii activităţii, legislaţia contabilă, tratamentul preventiv al carenţelor, procedura de alertă

Abstract:
Tema articolului porneşte de la premisa că, în contextul actualei crize economice, se acordă o importanţă ridicată unuia din principiile fundamentale ale contabilităţii: ipoteza continuităţii activităţii. Multe companii se confruntă în această perioadă cu dificultăţi de previziune spre a putea să afirme, cu un nivel rezonabil de risc, că îşi pot desfăşura activitatea în condiţii normale. În context, este analizat principiul continuităţii activităţii în legislaţia contabilă şi obligaţiile şi riscurile auditorului din perspectiva standardelor profesionale.\rEste pus apoi în discuţie tratamentul preventiv al slăbiciunilor (carenţelor), insistându-se asupra procedurilor de alertă pe care le poate pune în practică auditorul financiar, a incidentelor ce pot apărea în timpul misiunii vizavi de obligaţiile şi responsabilitatea auditorului. Rând pe rând, alerta este contrapusă: cerinţei consolidării permanenţei misiunii auditorului; independenţei auditorului; principiului non-imixtiunii auditorului în gestiune; responsabilităţii auditorului şi, în fine, dezvăluirii delictelor de către auditor.\rÎn concluzie, autorul opinează că experienţa profesioniştilor şi a conducerii întreprinderii demonstrează că procedura de alertă acţionată de auditor a fost de natură să determine evitarea slăbiciunilor (carenţelor) entităţii respective, ceea ce conferă un loc remarcabil auditorului în lumea economiei.\r\r\r