Managemenul în perioada de criză: priorităţi ale managerilor de top

Autor:Şerban TOADER, KPMG

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:administrarea riscurilor, managementul de trezorerie, surse alternative de finanţare, planificare fiscală, reducerea costurilor, competenţele echipei de audit, scepticismul profesional, fraudă, principiul continuităţii activităţii

Abstract:
Provocările cu care se confruntă mediul de afaceri se reflectă în mod direct şi în eforturile pe care auditorii financiari trebuie să le depună pentru a evalua impactul asupra situaţiei şi performanţei financiare ale societăţilor auditate. Astfel, înţelegerea riscurilor la care este expusă societatea ca urmare a conjuncturii economice şi a modului în care administrează aceste riscuri devine o parte importantă a misiunii de audit, contribuind la furnizarea unor servicii de audit de calitate şi la întărirea relaţiei de afaceri cu clienţii, pe fondul unei încrederi reciproce.\rÎn articol sunt abordate problemele specifice perioadei în managementul trezoreriei şi se formulează sugestii privind identificarea unor surse noi de finanţare. Se discută apoi despre planificarea fiscală şi se aduc argumente în favoarea unei abordări ştiinţifice a măsurilor de reducere a costurilor. În context, se apreciază că administrarea riscurilor reprezintă o prioritate de top. O altă zonă asupra căreia societăţile trebuie să se concentreze o reprezintă controalele interne. Alte probleme analizate sunt cerinţele de prezentare a informaţiilor în situaţiile financiare, planificarea prezentului şi a viitorului, pentru a se opri într-un capitol distinct la impactul contextului economic actual asupra misiunii de audit financiar.\rÎn legătură cu acest din urmă aspect, sunt prezentate cerinţele actuale privind componenţa echipei şi organizarea misiunilor de audit, evaluarea calităţii şi a capacităţii de adaptare a proceselor interne de administrare a riscurilor, profilul de lichiditate, apariţia riscului de fraudă ca urmare a presiunilor existente în piaţă, evaluarea şi prezentarea instrumentelor financiare, principiul continuităţii activităţii.