Auditul financiar-contabil, moderator şi integrator al procesului de armonizare a raportărilor financiare cu directivele europene şi IFRS

Autor:Lect. univ. dr. Iulia JIANU, Lect. univ. dr. Ramona LAPTEŞ, Lect. univ. drd. Gabriel RADU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:normalizare contabilă, armonizare contabilă, practică contabilă, IFRS, România

Abstract:
Principalul obiectiv al studiului este de a pune în lumină consecinţele apărute în practica contabilă din România ca urmare a frecventelor modificări în domeniul reglementărilor contabile din ultimii ani. Pentru atingerea acestui deziderat, s-a realizat o cercetare de tip pozitiv, materializată într-un studiu empiric, care pune în evidenţă punctul de vedere al firmelor de consultanţă şi audit cu privire la evoluţia procesului de armonizare a raportărilor financiare cu directivele europene şi cu standardele internaţionale de raportare financiară şi a practicii contabile naţionale. Concluziile studiului sunt următoarele: profesioniştii contabili din România acordă aceeaşi importanţă atât recunoaşterii tranzacţiilor economico-financiare, cât şi prezentării informaţiilor în situaţiile financiare; în România, raţionamentul fiscal domină raţionamentul economic în momentul recunoaşterii tranzacţiilor economico-financiare; entităţile care au aplicat reglementările contabile armonizate cu directivele europene şi cu standardele internaţionale de contabilitate au întâmpinat dificultăţi mai mari în punerea acestora în aplicare decât entităţile mici şi mijlocii, care au aplicat doar reglementările contabile conforme cu directivele europene; armonizarea reglementărilor contabile cu directivele europene şi cu standardele internaţionale de contabilitate s-a produs înainte ca profesioniştii contabili să fie pregătiţi pentru această schimbare.\r