Auditul intern versus călăuza dezvoltării sale

Autor:Prof. univ.dr Sorin DOMNIŞORU, Lect.univ.dr Daniel GOAGĂRĂ, Asist.univ.drd Sorin Sandu VÎNĂTORU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:control, audit intern, control de gestiune, controlling, verificare, inspecţie

Abstract:
\rAutorii observă că atât în limbajul ştiinţific, cât şi în reglementările specifice se folosesc, cu uşurinţă conceptele de control, audit şi verificare, simţind nevoia exprimării unui punct de vedere asupra triadei. Pe acest fundal, au adus în prim plan problema controlului financiar de gestiune în relaţia sa cu auditul intern şi cu controlul de gestiune, pentru a arăta mai exact ceea ce ar trebui să reprezinte fiecare dintre ele. Pe baza argumentelor pro şi contra, a separaţiilor incluse în lucrare, se apreciază că, dacă vor fi concepute în spiritul evocat, auditul intern şi controlul de gestiune, prin prestaţiile lor de mare profunzime, se pot constitui în adevărate resurse menite să asigure profesionalizarea managementului şi diminuarea diletantismului. Pentru realizarea acestui obiectiv, se subliniază necesitatea revizuirii unor concepte la nivel naţional, în special a controlului de gestiune şi oferirea „şansei” de a se manifesta ca mijloc de mare utilitate.