Modelul actualizării dividendelor – o posibilă bază de evaluare a acţiunilor ordinare la valoarea justă

Autor:Prof. univ. dr. Elena DOBRE, lect. univ. dr. Irena MUNTEANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:acţiuni comune, acţiuni cotate, valoare justă, dividend actualizat, tehnici de evaluare

Abstract:
În ultimii ani economia românească a înregistrat o creştere continuă ceea ce a antrenat şi volumul tranzacţiilor bursiere. Din ce în ce mai multe întreprinderi se listează la bursă, apar noi investitori ceea ce determină o sporire a interesului faţă de acţiune şi valoarea acesteia. Toate aceste entităţi sunt de interes public în sensul Directivei europene privind auditul statutar iar reglementările contabile naţionale impun aplicarea standardelor internaţionale de raportare financiară şi auditul statutar. Cerinţele standardelor internaţionale de raportare financiară impun evaluarea instrumentelor financiare la valoarea justă. \rAceastă valoare, la rândul ei, poate avea multiple baze de evaluare cum sunt valoarea de piaţă sau tehnici de evaluare, dacă există o piaţă lichidă, sau numai tehnici de evaluare specifice dacă nu există o piaţă lichidă. Evaluarea acţiunii unei entităţi de interes public care înregistrează pierdere nu dispune de posibilitatea referinţei date de preţul bursier, neavând o piaţă lichidă sau, mai mult, nefiind listată la bursă. În astfel de situaţii, evaluarea la valoarea justă a acţiunilor poate fi apreciată prin tehnici de evaluare specifice naturii acestora. În acest context considerăm că abordarea unor tehnici de evaluare a acţiunilor la valoarea justă este de actualitate pentru auditorii financiari ce practică auditul statutar. \rModelul prezentat poate fi adoptat de profesioniştii contabili din România ce lucrează la întreprinderi ce aplică IFRS, în scopul aplicării cerinţelor privind valoarea justă. Raportarea la valoarea justă este atât în interesul decidenţilor din mediul financiar al întreprinderii cât, mai ales în interesul investitorilor.\r