IFRS- Norme contabile globale caracterizate prin calitate

Autor:Prof. univ. dr. Ana MORARIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:prezentare fidelă, situaţii financiare, poziţia financiară, performanţa, fluxuri de numerar, politici contabile, note explicative, decizii economice

Abstract:
Prezentul articol este rezultatul observaţiilor, analizelor şi concluziilor personale asupra evoluţiei standardelor Internaţionale de Raportare Financiară la nivel mondial, impactul lor asupra companiilor nationale şi internaţionale şi nu în ultimul rând valenţele informaţionale din situaţiile financiare ce trebuie caracterizate de inteligibilitate, relevanţă, credibilitate şi comparabilitate. Articolul de faţă doreşte să traducă inteligibilitatea şi transparenţa situaţiilor financiare impuse de Cadrul General, IFRS, IAS, IFRIC, SIC, ghiduri de interpretare, studii de caz, concluzii. \r\rCum poate fi setul de situaţii financiare inteligibil, transparent când 4 din cele 5 componente ale situatiilor financiare sunt inundate doar de cifre pentru utilizatorii care deţin sau nu cunoştinţe economice minime? \r\rRăspunsul este dat de IFAC prin note explicative şi politici contabile. Este o problemă de cultură economică, de cunoştinţe profunde în aplicarea IFRS, de raţionament profesional al profesionistului contabil în arta de a transforma cifrele în explicaţii coerente, simple, relevante astfel încât după lectura acestor situaţii orice utilizator să poată lua cele mai bune decizii economice.\r