Exigenţe privind raportarea financiară

Autor:Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU, conf.univ.dr. Aureliana Geta ROMAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie: raportare financiara, răspundere, reglementare, politici contabile, sistem de control intern

Abstract:
Acest articol prezintă aspecte referitoare la responsabilitatea conducerilor entităţilor privind raportarea financiară din perspectiva directivelor europene, a standardelor internaţionale de raportare financiară, precum şi a legislaţiei naţionale în domeniu. De asemenea, sunt prezentate o parte din rezultatele unei cercetări proprii realizate în trimestrul patru al anului 2007 privind cunoaşterea şi aplicarea corectă a reglementărilor contabile conforme cu directivele europene, după circa 20 luni de la intrarea în vigoare a acestora, precum şi cu privire la modul în care sunt asigurate condiţiile pentru aplicarea IFRS începând cu 1 ianuarie 2007 de către entităţile cotate care întocmesc situaţii financiare consolidate, potrivit cerinţelor legale.\rÎn articol sunt puse în evidenţă aspecte relevante privind situaţia de fapt rezultată din cercetare, inclusiv referiri concrete la unele prevederi ale reglementărilor domeniului care sunt fie neunitare, fie insuficient de clare pentru a asigura înţelegerea corectă şi aplicarea corespunzătoare în practică.\rPe baza rezultatelor cercetării au fost identificate direcţii de acţiune pentru toţi factorii interesaţi: administratori/consilii de supraveghere, profesioniştii în domeniu şi organisme profesionale de profil, autorităţi de reglementare şi supraveghere a entităţilor de interes public etc.