Unele aspecte privind inchiderea de către operatorii economici a exerciţiului financiar al anului 2007

Autor:Dr. Alexandra LAZĂR

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:acţiuni proprii, capitaluri proprii, obligaţie legală, obligaţie implicită, imobilizări corporale, erori contabile, distribuiri din profit, situaţii financiare anule consolidate

Abstract:
Situaţiile financiare anuale, aprobate de adunarea generală a acţionarilor, nu pot fi modificate, urmare corectării de erori contabile sau schimbării destinaţiilor stabilite pentru profit. Diferenţele favorabile sau nefavorabile, aferente instrumentelor de capitaluri proprii, se recunosc pe seama capitalurilor proprii şi nu direct în contul de profit şi pierdere. \r\rEvaluările efectuate cu ocazia reorganizărilor legale nu constituie reevaluare contabilă şi, prin urmare, nu determină înregistrarea în contabilitate a diferenţelor rezultate. Costurile estimate iniţial cu demontarea şi mutarea imobilizării corporale, la scoaterea ei din evidenţă, precum şi cele cu restaurarea, sunt incluse în valoarea imobilizării.