Consideraţii privind auditul contractelor

Autor:Nadir ALI, PwC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:auditul contractelor, proceduri de licitatie, evaluarea furnizorilor, riscurile contractelor, politici de consultanţă, inventarul proiectelor de consultanţă

Abstract:
Toate marile companii şi organizaţii guvernamentale trebuie să încheie diverse contracte, indiferent că este vorba despre achiziţii de bunuri, servicii sau proiecte de consultanţă. Pentru a se asigura că obţine cel mai bun raport calitate/pret, organizaţia trebuie să implementeze un sistem de control intern puternic, iar auditul contractelor joacă un rol important în această privinţă.\r\rÎn mod tradiţional, auditorii interni se concentrează mai mult asupra aspectelor financiar-contabile şi de legalitate şi mai puţin asupra celor privind raportul cost-beneficii. Autorul abordează auditul contractelor din perspectiva eficienţei şi eficacităţii operaţionale. Evaluarea controalelor interne din jurul achiziţiilor poate contribui la construirea unor procese mai eficiente, care să aducă valoare organizaţiei şi să crească profitabilitatea.\r\rPentru a-şi atinge obiectivele, auditul contractelor trebuie să se bazeze pe o abordare structurată şi să acopere întregul ciclu de viaţă al contractelor, de la identificarea nevoilor la finalizarea şi evaluarea proiectelor. În continuare, autorul prezintă riscurile specifice legate de contractele de consultanţă şi elementele principale pe care auditorii interni trebuie să le ia în considerare în cadrul evaluării politicilor de consultanţă ale organizaţiei.\r