Rigori în auditarea instituţiilor de credit şi a societăţilor cotate la bursă

Autor:Ahmed HASSAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:verificări anuale, proceduri conexe, situaţii financiare consolidate, infrastructură informatică

Abstract:
În legislaţia românească entităţile de interes public sunt definite ca fiind instituţii de credit, companii de asigurări, entităţi reglementate şi supravegheate de CNVM, companiile de stat, companiile care folosesc altfel de raportări financiare. Aceste entităţi de interes public trebuie să fie auditate statutar. \r\rAcest audit reprezintă verificarea situaţiilor financiare şi contabile anuale, situaţii financiare care sunt întocmite conform cerinţelor instituţiilor publice de reglementare şi supraveghere. Auditul obligatoriu nu se referă doar la auditul şi verificarea situaţiilor financiare, ci şi la alte proceduri conexe, cum ar fi verificarea altor documente financiare, raportarea asupra unor componente ale situaţiilor financiare, auditarea conformităţii cu reglementările sau respectarea clauzelor de împrumut. \r\rDeci, când ne referim la audit, nu înţelegem doar auditarea situaţiilor financiare, ci şi o serie întreagă de alte situaţii care necesită un audit şi asupra cărora se emit rapoarte.\r