Relaţia audit intern – guvernanţă corporativă

Autor:Lect. univ. dr. Camelia Liliana DOBROŢEANU, Conf. univ. dr. Laurenţiu DOBROŢEANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:model de guvernanţă, supraveghere, principii, comitete specializate, cultura organizaţională, transparenţă

Abstract:
Spre sfârşitul mileniului trecut, respectiv în zorii mileniului actual, pe pieţele financiare internaţionale s-au resimţit efectele eşecurilor unor companii, eşecuri care au generat luarea de poziţie, identificarea unor soluţii şi adoptarea unor măsuri din partea organismelor naţionale şi internaţionale menite să protejeze interesul public. În mare măsură, printre concluziile desprinse din analizele ulterioare, se pare cu slaba guvernanţă corporativă, a reprezentat o cauză-cheie a eşecurilor respective. Practicile de guvernanţă corporativă, cu rădăcini în mediul anglo-saxon, au fost în consecinţă regândite, remodelate şi consolidate. \r\rSegmentul bancar – ca o componentă cheie a funcţionării sănătoase a unei economii de piaţă – reprezintă unul dintre domeniile de prim rang „plasate în vizorul” conformării cu principiile de guvernanţă corporativă. \r\rArticolul examinează coordonatele fundamentale ale guvernanţei corporative în sectorul bancar în relaţia sa cu auditul intern bancar.