Întărirea controlului de calitate, a supravegherii publice şi transparenţei – obiective prioritare ale organismului profesional

Autor:Prof. univ. dr. Maria MANOLESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit statutar, monitorizare, autorizare, examinare, pregătire practică, supraveghere publică, transparenţă

Abstract:
După ce a trecut în revistă acţiunile întreprinse de către CAFR pentru aplicarea în practică a directivelor europene şi a standardelor internaţionale ale profesiei, vorbitoarea a insistat asupra problemelor educaţiei, pregătirii la un nivel calitativ corespunzător a auditorilor financiari.\r\rÎn partea a doua a comunicării au fost enumerate măsurile luate pentru implementarea regulilor mai severe privind controlul de calitate, supravegherea publică şi transparenţa, cerinţe impuse de noua Directivă a 8-a europeană.\r\rAstfel, potrivit strategiei Camerei şi a Ministerului Finanţelor, asimilarea până în anul 2008 a prevederilor noilor directive este deja un obiectiv cuprins în planul de activitate al celor două instituţii. Deja la această dată s-a derulat un program de asistenţă al Băncii Mondiale, pe parcursul ultimului an şi, ca urmare a acestui program, funcţionează un grup de lucru mixt, care se ocupă de problematica implementării noii Directive a 8-a. \r\rDe asemenea, în cursul acestui trimestru urmează să se încheie un contract pentru un nou program de asistenţă, astfel încât problemele legate de aspectele dificile care decurg din noua Directivă a 8-a să poată fi asimilate corespunzător.