La Constanţa, în ciclul de seminarii „ Abordări ale auditului financiar în anul 2006”

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Recent, la Constanţa, auditorii financiari din zonă s-au întâlnit cu membri ai Consiliului de Conducere al Camerei Auditorilor Financiari din România în cadrul ciclului de seminarii cu tema „Abordări ale auditului financiar în anul 2006“. \r\rProf.univ.dr.Ion Mihăilescu, preşedintele Camerei Auditorilor Financiari din România, a expus tema „Strategia şi planul Camerei în 2006“, în cadrul căreia au fost punctate evoluţii recente în profesia de auditor financiar legate de noua Directivă a 8-a CEE şi perspectivele acesteia după aderarea României la Uniunea Europeană; prof.univ.dr. Maria Manolescu, vicepreşedinte al Camerei : „Reglementări contabile conforme cu Directivele Europene“; Emil Culda, vicepreşedinte al Camerei: „IFRS – o nouă provocare pentru profesioniştii contabili“.\r\rÎntâlnirea a prilejuit un dialog constructiv cu auditorii financiari, legat îndeosebi de problematica pregătirii continue a auditorilor şi efectuării stagiilor pentru cei ce doresc accesul la profesie, de cerinţele asigurării calităţii misiunilor de audit şi supraveghereii acestora în conformitate cu regulile europene şi practicile internaţionale.