Contabilitatea şi auditul în România, la ceasul aderării la Uniunea Europeană

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
În organizarea CECCAR, recent, s-a desfăşurat un seminar cu tema anunţată în titlu, la care au participat experţi contabili, auditori financiari şi invitaţi de peste hotare.\r\rÎn cele ce urmează, ne vom opri asupra problematicii dezvoltării profesiei contabile şi de audit, a introducerii standardelor de audit, de educaţie şi de etică ale supravegherii publice în contextul noii Directive a opta.\r\rIdeea de bază care s-a desprins din dezbateri a fost aceea că provocările şi exigenţele cărora trebuie să le facă faţă profesia contabilă pentru adaptarea la standardele internaţionale şi europene în domeniu obligă organismele profesionale şi, deopotrivă, instituţiile publice de resort la un efort conjugat şi coerent pentru apărarea şi promovarea intereselor breslei în ţară şi în străinătate, pentru sprijinirea membrilor în condiţiile competiţiei europene în care vom intra după aderare.\r\rÎn intervenţia sa, preşedintele CAFR, domnul prof.univ.dr. Ion MIHăILESCU, a spus:\r„Am umblat mult în Europa, am participat la reuniunile europene şi regionale şi cunosc faptul că numai unitatea de gândire, de vedere care se stabileşte între organismele profesionale poate să ducă la rezultate favorabile. Eu nu pot să cred că la ora actuală există paşi înapoi. Dar pentru aceasta, pentru a merge înainte, trebuie să fim uniţi şi să ne sprijinim unii pe valorile celorlalţi.\r\rVă asigur pe dvs., ca membri ai CECCAR, ca membri ai Camerei, asigur organismele internaţionale care au venit în România să ne ajute la procesul de reformă – Banca Mondială, Delegaţia Comisiei Europene, dar şi organizaţiile profesionale internaţionale, IFAC şi Federaţia Europeană Francofonă a Contabililor ai căror membri am devenit, că vom fi parteneri serioşi, că atunci când ni se va cere sprijin în rezolvarea unor probleme care vizează zona noastră geografică vom fi alături de dânşii, să găsim soluţii corespunzătoare.“\r