Puncte de vedere: Audit intern ≠ Coaching

Autor:Dr. Alexandru RUSOVICI

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:funcţii, definiţii, norme, coach, relaţionare, niveluri

Abstract:
La o recentă întâlnire de lucru, am fost surprins când un participant s-a exprimat în mai multe rânduri confundând serviciile de audit extern cu funcţia de audit intern sau auditul intern cu funcţia de „coaching”, o formă de servicii financiare şi un neologism recent intrat şi, după cum se pare, acceptat în limba română. Întrucât am considerat inoportună intervenţia de moment, mi-am propus prezentarea succintă a conţinutului acestor două funcţii noi, care îmbogăţesc evantaiul serviciilor financiare deschis larg şi auditorilor financiari.\r\rDe la început, trebuie precizat că auditul intern nu înseamnă coaching. Conţinutul serviciilor financiare pe care le furnizează auditul intern şi coaching-ul prezintă asemănări, dar şi deosebiri semnificative. Dacă auditorul intern este solicitat şi competent, poate asigura servicii de consultanţă, până la oferta de soluţii, coaching-ul merge mai departe. Între aceste doua noţiuni a fost statornicită o inecuaţie, o inecuaţie care ne atenţionează asupra deosebirilor dintre ele şi a modului în care le gândim, le folosim.\r