Subtilităţi funcţionale în regimul acţiunilor dobândite cu titlu gratuit de societăţile de servicii de investiţii financiare

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, Drd. Ovidiu SPĂTĂCEAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:instrumente financiare, tratament fiscal, acţiuni, recunoaştere, evaluare, cost de oportunitate

Abstract:
Constituită iniţial şi organizată sub forma unei instituţii de interes public care administrează piaţa reglementată de instrumente financiare din România, Bursa de Valori Bucureşti a cunoscut în cursul anului 2005 un amplu proces de demutualizare după modelul în care sunt organizaţi principalii operatori ai pieţelor eurpene de capital. \r\rPrezentul articol îşi propune să surprindă unele aspecte esenţiale – imortante de cunoscut şi înţeles de către auditorii financiari - referitoare la recunoaşterea, evaluarea şi tratamentul fiscal al pachetelor de acţiuni dobândite cu titlu gratuit de către societăţile de servicii de investiţii financiare (intermediarii pieţei de capital) în urma procesului de transformare a Bursei de Valori Bucureşti în societate comercială pe acţiuni.