Implementarea standardelor de calitate - garanţia prestării unor servicii profesioniste

Autor:Ec. Adrian POPESCU, Ec. Adrei CLIM

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:standardizare, controlul calităţii, delegare, consultanţă, monitorizare, relaţii cu clienţii

Abstract:
Recunoscând responsabilităţile profesiei de auditor financiar, a existat de foarte mult timp preocuparea organismului IFAC legată de a găsi o modalitate în vederea standardizării activităţii de audit la nivelul membrilor organismului profesional internaţional, preocupare care are ca scop final creşterea calităţii serviciilor de audit prestate.\r\rÎn acest sens pe parcursul anului 2005 au fost elaborate de către IFAC, două standarde de audit :\rI. Standardul Internaţional privind Controlul Calităţii 1(ISQC 1), care reglementează întocmirea politicilor şi procedurilor de audit la nivelul unei societăţi de audit. \rII. Standardul Internaţional de audit 220, care reglementează întocmirea politicilor şi procedurilor de audit la nivelul unui angajament de audit.\r\rArticolul de faţă îşi propune să dezbată avantajele şi dezavantajele implementării unor astfel de sisteme de control al calităţii în România.\r