Probleme practice, specifice reevaluării imobilizărilor

Autor:Conf. univ. dr. Gheorghe IALOMIŢIANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:bilanţ, aspecte contabile, aspecte fiscale, active, valoare justă

Abstract:
Potrivit Standardelor Internaţionale de Contabilitate, o informaţie are calitatea de a fi credibilă atunci când nu conţine erori semnificative, nu este părtinitoare, iar utilizatorii pot avea încredere că reprezintă ceea ce şi-a propus să reprezinte sau ceea ce se aşteaptă în mod rezonabil să reprezinte. Se ştie că imobilizările corporale sunt o parte importantă a activelor din situaţiile financiare anuale. Pentru ca informaţiile despre imobilizările corporale să fie credibile se impune ca aceste active să fie prezentate în situaţiile financiare anuale la valoarea justă.\r\rÎn articol sunt abordate câteva aspecte contabile şi fiscale din practica autohtonă.\r