IFRS 1 – adoptarea pentru prima dată a Standardelor Internaţionale de Raportare Financiară (III)

Autor:Emil CULDA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:excepţii opţionale, beneficiile angajaţilor, diferenţe de conversie, instrumente financiare, valoarea justă

Abstract:
Problemele pe care le pune IFRS 1 (standardul) profesioniştilor contabili care întocmesc situaţii financiare IFRS, şi nu numai, ţin de complexitatea şi diversitatea atât a informaţiilor financiar-contabile ce urmează a fi „prelucrate“ ca atare, cât şi a tehnicilor (metodelor) de lucru necesare pentru un asemenea demers.\r\rÎntre excepţiile opţionale autorul abordează beneficiile angajaţilor, conform IAS 19. Apoi, sunt tratate chestiunile legate de diferenţele de conversie cumulate, activele şi datoriile filialelor, entităţilor associate şi asocierilor în participaţiune, tranzacţiile cu plata pe bază de acţiuni, contractele de asigurări.\rArticolul abordează problemele ridicate de modificarea datoriilor rezultate din lichidarea, restaurarea şi de natură similară incluse în costul imobilizărilor corporale, precum şi evaluarea la valoare justă a activelor şi datoriilor financiare.\r