Independenţă şi responsabilitate în audit

Autor:Prof. univ. dr. Horia CRISTEA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:comunicare, decizii, informaţii, reguli, opinia auditorului, independenţa

Abstract:
Auditorul realizează, în urma procesului, un produs intelectual care conţine asigurarea rezonabilă sau nu că situaţiile financiare, prin informaţiile ce le oferă, sunt fidele, exacte, reale privind poziţia financiară, performanţa financiară, fluxurile de trezorerie, modificările capitalului propriu.\r\rFormularea opiniei auditorului că atributele de calitate ale informaţiilor, dezvăluite prin intermediul situaţiilor financiare, sunt cele corecte, reale, relevante, exacte, sunt manifestarea independenţei şi responsabilităţii acestuia.\r\rCreşterea transparenţei atrage şi o creştere a responsabilităţii.\rOrganismul reprezentativ al profesiei contabile în Europa - FEE - stimulează auditul de înaltă calitate. Auditorul este independent în formulările şi raţionamentele sale, pornind de la faptul că este un protector al tuturor şi nu are comportament preferenţial.\r\rManifestarea independentă ţine de moralitatea auditorului. Pot exista situaţii de înaltă competenţă, de înalt profesionalism, dar de o moralitate îndoielnică, ce afectează independenţa şi imparţialitatea acestuia.\r\rLa nivel european există preocupări legate de fortificarea independenţei auditorului cu ţintă directă - îmbunătaţirea calităţii.\r\rIndependenţa nu înseamnă abandonarea responsabilităţii. Auditorul dă asigurare asupra informaţiilor istorice şi prospective.\r\rNu poate fi independent cel ce nu respectă cerinţele celor 3 R: \r- Respect pentru sine,\r- Respect pentru alţii,\r- Responsabilitatea faptelor proprii.\r