Repere ale convergenţei intereselor: Audit intern – Audit extern – Autoritate de supraveghere în activitatea bancară (I)

Autor:Prof. univ. dr. Dumitru MATIŞ, Lect. univ. dr. Cristina PALFI

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:supraveghere, autorizare, adecvarea capitalului, expunerea la riscuri, control intern, management, asigurare rezonabilă

Abstract:
Articolul încearcă să clarifice raporturile dintre auditul intern, auditul extern şi autoritatea de supraveghere în activitatea bancară. Auditul intern urmăreşte obţinerea unei siguranţe rezonabile ca tranzacţiile desfăşurate, deciziile adoptate sunt sub control şi că astfel sunt îndeplinite obiectivele unităţii. Auditul intern se constituie astfel într-un suport al conducerii în atingerea obiectivelor sale prin intermediul unei activităţi sistematice şi bine organizate în vederea evaluării şi îmbunătăţirii eficienţei proceselor de management şi control. \r\rAuditul extern are ca obiectiv exprimarea unei opinii asupra realităţii datelor cuprinse în situaţiile financiare în conformitate cu referenţialul contabil aplicat. Auditorul extern se bazează în demersul său pe evaluările făcute de auditul intern al băncii, în ceea ce priveşte riscul de erori materiale, riscul de control şi testarea procedurilor de control intern. Autoritatea de supraveghere are ca obiectiv principal supravegherea prudenţială pe linia menţinerii stabilităţii şi încrederii în sistemul bancar.\r\rAutoritatea de supraveghere urmăreşte: adecvarea capitalului instituţiilor de credit, expunerea la riscuri, organizarea şi funcţionarea sistemului de control intern, calitatea managementului băncii. \r\rCele trei activităţi, deşi sunt diferite prin obiective, mod de exercitare, persoane implicate etc., converg spre creşterea performanţelor instituţiilor de credit şi asigurarea unui climat concurenţial adecvat.