ISAs 2005 - standardul pregătirii profesionale continue

Autor:Dr. Alexandru RUSOVICI, dr. ec. Gheorghe RUSU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Abordarea actuală a Dezvoltării profesionale continue oferă fiecăruia oportunitatea de a-şi construi o experienţă multilaterală, de a-şi îmbunătăţi calitatea şi volumul de informaţii, de cunoştinţe proprii, care, privite în ansamblu, conduc la formarea de competenţe la nivel general şi la edificarea unei imagini corecte cu privire la profesia de auditor, de furnizor autorizat de servicii financiare.\r