Armonizarea pregătirii profesionale continue a auditorilor financiari cu noul sistem de învăţământ universitar

Autor:\N

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:pregătire continuă, misiunea facultăţilor, ACCA, avantajele aderării, programe de master

Abstract:
După cum ştim, potrivit Regulamentului de organizare şi funcţionare al Camerei Auditorilor Financiari din România (CAFR) şi a Hotărârii no. 9 din 2001, principalul obiectiv al pregătirii profesionale continue este menţinerea competenţei profesionale a auditorilor financiari pentru a presta servicii de audit financiar în conformitate cu standardele, normele şi reglementările în domeniu.\r\rÎn acest context, misiunea facultăţilor cu profil economic şi în special în domeniul contabilităţii este de a oferi programe de educaţie şi de pregătire profesională continuă la standarde europene şi internaţionale. \r\rUn alt program important de pregătire profesională continuă pentru auditorii financiari este programul master de “Contabilitatea afacerilor” organizat de facultatea de Contabilitate şi Informatică de Gestiune în cooperare cu Accountancy Tuition Centre Ltd. (ATC International) din Marea Britanie. Programul asigură pregătore completă în vederea examinării pentru obţinerea calificării ACCA (Asociaţia Contabililor Autorizaţi din Marea Britaniey) în conformitate cu noua programă ACCA din 2007. \r\rÎn concluzie, putem spune că atât mediul universitar, cât şi CAFR au făcut un progress important pentru a oferi programe de pregătire profesională continuă în conformitate cu cerinţele profesionale şi cu standardele internaţionale din domeniu.