Consideraţii privind conţinutul planurilor de calitate în auditul intern

Autor:prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:asigurare a calităţii, cadru general a standardelor naţionale de audit intern, standarde de audit, comitet de audit

Abstract:
Acest articol îşi propune să prezinte o problemă deosebit de importantă în activitatea de audit intern, şi nu numai, care va regăsi cu siguranţă şi în cadrul general care urmează a fi elaborat de Cameră. Este vorba de programul de asigurare a calităţii activităţii de audit intern.\r\rÎn Hotărârea nr.35 din 30 noiembrie 2004 a Consiliului Camerei Auditorilor Financiari din România, s-a aprobat înfiinţarea Departamentului de audit intern. Înfiinţarea departamentului o considerăm bine venită având în vedere importanţa auditului intern şi necesitatea stringentă de a se elabora cadrul general al standardelor naţionale de audit intern menite să reglementeze activitatea auditorilor interni. La ora actuală există elaborate şi publicate norme de audit intern doar pentru instituţiile publice (Ordonanţa nr. 119/31.08.1999) fiind necesară însă elaborarea cadrului general al Standardelor de audit intern.