Dentologia profesiei de auditor financiar

Autor:prof. univ. dr. Florin GEORGESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:integritate, obiectivitate, competenţă şi corectitudine profesională, confidenţialitate, comportament profesional, respectarea standardelor tehnice

Abstract:
Conţinutul etimologic provenit din limba greacă al termenului "deontologie" şi anume: demot înseamnă necesitate, iar logos reprezintă studiu, ceea considerăm că ne îndreptăţeşte să afirmăm, pornind de la obiectivul satisfacerii interesului public (în sensul confirmării obligaţiilor pe care un membru al profesiei ), că apare ca o premisă absolute necesară elaborarea şi aplicarea cu rigurozitate a prvederilor Codului privind conduita etică şi profesională în cadrul oricărei profesii reglementate în general, în domeniul auditului financiar, în special.