Independenţă şi obiectivitate în activitatea de audit financiar

Autor:prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:independenţă, integritate, obiectivitate, competenţă profesională şi atenţia cuvenită, confidenţialitate, conduită profesională, standarde tehnice

Abstract:
Auditul financiar are ca principal obiectiv exprimarea de către auditor a unei opinii motivate, potrivit căreia situaţiile financiare au fost întocmite, sub toate aspectele semnificative, în conformitate cu un cadru general de raportare financiară acceptat. În vederea demonstrării afirmaţiilor privind exactitatea şi sinceritatea informaţiilor financiare, auditorul trebuie să ajungă la această concluzie în baza unor elemente probante suficiente şi adecvate.\rDemersul auditului financiar sintetizează etapele raţionamentului care trebuie urmat pentru atingerea obiectivelor specifice ce îl caracterizează şi condiţiile de respectare de către auditor a principiilor ce garantează probitatea şi etica acestuia.