Independenţă şi obiectivitate

Autor:Urania MOLDOVANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:provizion, probă de audit, declaraţia conducerii, opinia juriştilor, incertitudine semnificativă, raportul auditorului

Abstract:
Studiu caz: compania – client are probleme în ceea ce priveşte existenţa titularilor de proprietate pentru active imobilizate de valori semnificative, pe care le deţine. Nu sunt astfel îndeplinite cerinţele IAS 16 „ Imobilizări corporale”, pentru prezentarea în situaţiile financiare a acestora active la valoarea contabilă.\rTotodată, pentru unele imobile sunt în curs litigii având ca obiect solicitările de retrocedare a acestora către foştii proprietari, conform Legii nr. 10/2001.\rFaţă de aceste situaţii conducerea companiei nu este de acord cu constituirea provizioane pentru risc şi cheltuieli, definite de IAS 37 „Provizioane” datorii şi active contingente”, ca fiind obligaţiile curente ale entităţii decurgând din evenimente anterioare, a căror stingere se aşteaptă să genereze o reducere a resurselor, cu exigibilitate sau valoare incertă la data auditului.