Independenţa auditorilor şi evoluţia cadrului de reglementare a acesteia la nivel internaţional

Autor: David THROW

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:independenţă, implicare financiară, onorarii condiţionate, asociere personală, servicii interzise, reguli UE

Abstract:
Independenţa ca atitudine – o atitudine care permite obţinerea unei opinii, fără ca acest lucru să fie supus unor influenţe care compromit raţionamentul profesional, ceea ce înseamnă angajarea individuală într-un act caracterizat de integritate, obiectivitate şi de criteriul de convingere personală profesională;\rIndependenţa ca manifestare – evitarea evenimentelor şi situaţiilor semnificative în care o parte terţă rezonabilă şi bine informată, dispunând de cunoştinţe referitoare la informaţiile relevante, inclusiv la măsurile de protecţie aplicate, ar considera că integritatea, obiectivitatea şi convingerea profesională a firmei sau a unui membru al echipei de audit au fost compromise.\r\r(IFAC Codul de Etică Profesională, Secţiunea 8)\r