Delimitări între auditul intern şi extern

Autor:Lector univ.dr. Eugen NICOLĂESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:statutul auditului, obiectivele auditului, audit management

Abstract:
Auditul financiar şi contabil – auditorul extern : certificarea regularităţii, sincerităţii şi imaginii fidele a conturilor, rezultatelor şi situaţiilor financiare.\rAuditul funcţiei contabile – auditorul intern: formularea unei opinii despre controlul pe care responsabilii îl au asupra funcţiei şi recomandarea de dispoziţii care trebuie adoptate pentru a se face îmbunătăţiri\rAuditorul intern examinează următoarele puncte:\r•Audit de conformitate:\r–sunt respectate dispoziţiile, regulile, procedurile definite de entitate;\r–sunt respectate dispoziţiile care ţin de securitatea entităţii.\rAceastă examinare cuprinde, evident, regulile de organizare şi de funcţionare a contabilizării operaţiunilor de întreţinere.\r•Audit de eficacitate:\r–Dacă gestionarea acestei funcţii este exercitată cu maximum de eficacitate şi eficienţă;\r\rObiectivele fixate pot fi atinse cu maximum de eficacitate.\r