Aprecierea controlului intern

Autor:prof. univ. dr. Eugeniu ŢURLEA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:auditor intern, metode subiective, metode obiective, self – audit, auto – evaluare

Abstract:
Auditorul intern îşi încheie misiunea cu un raport de audit în care formulează o opinie despre calitatea controlului intern al activităţii, procesului sau funcţiei auditate.\rPrin opinia formulată, auditorul asigură entitatea dacă sistemul de control funcţionează şi, prin aceasta, în cadrul entităţii activităţile se află sub control.\rAuditorul prin formularea opiniei sale utilizează tehnici de apreciere tot mai complexe, având la bază cerinţele din norma profesională nr.2120.\rPentru a se putea aprecia dacă există un control intern adecvat se folosesc metode de apreciere a controlului intern.\r