Misiunea de audit şi etapele acesteia

Autor:dr. Dan Radu RUŞANU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:audit intern, obiectul misiuni de audit, funcţia misiuni de audit, metode de monitorizare

Abstract:
Auditul intern - este reprezentat de activitatea de evaluare organizată în cadrul unei entităţi sub forma unui serviciu.\rAria de aplicabilitate şi obiectivele auditului intern variază considerabil şi depind de dimensiunea si structura entităţii, precum şi de cerinţele acesteia.