Auditul intern şi controlul de gestiune – diferenţe conceptuale şi metodologiei

Autor: Florea COJOC

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:control intern, control de gestiune, audit de regularitate/conformitate, audit de eficacitate

Abstract:
1. Auditul intern\r• Funcţie independentă şi obiectivă\r– Examinează şi evaluează dispozitivul de CONTROL INTERN;\r– Contribuie la adăugarea unui plus de valoare prin evaluarea proceselor de management al riscurilor, de control şi de conducere, în scopul consolidării întreprinderii şi creşterii eficacităţii activităţii.\rCONTROLUL INTERN – obiectiv al AUDITULUI INTERN\r• Ansamblul de măsuri permanente pe care le stabileşte întreprinderea.\r