Conferinţa ordinară anuală a Camerei Auditorilor Financiari din România

Autor:prof. univ. dr. Florin GEORGESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:\N

Abstract:
Permiteţi-mi să vă prezint pe scurt câteva consideraţii privind activitatea noastră în anul în care a trecut. Pentru că ieri am avut ocazia să ne întâlnim într-un cadru mai larg şi să privim retrospectiv pe o perioadă mai lungă activitatea Camerei, am introdus în materialul respectiv şi preocupările, activităţile, rezultatele Camerei în anul 2002, astfel încât astăzi, având în vedere faptul că ne-am propus să ne încadrăm într-o limită rezonabilă de timp, în al doilea rând vrem să vă ascultăm pe dvs. pentru a cunoaşte problemele cu care va confruntaţi, pentru a asculta propunerile şi sugestiile dvs. legate de îmbunătăţirea şi perfecţionarea în viitor a activităţii noastre, mi-am propus să mă refer în cadrul prezentării numai la câteva aspecte pe care le-am considerat importante şi care şi care apreciez că ar trebui să le dezbatem şi să ne pronunţam împreună asupra lor pentru a avea o mai mare coerenţă în acţiunile noastre viitoare.\r\r\r