Mesajul Preşedintelui Camerei AuditorilorFinanciari din România

Autor:prof. univ. dr. Florin GEORGESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:profesie contabilă, audit financiar, reformă institutională, situaţii financiare, audit intern

Abstract:
Societatea spre care aspiram necesită reconstrucţia economiei noastre pe principiile economiei de piaţă capitaliste şi ale dezvoltării durabile. Acesta presupune relansarea economică prin accelerarea privatizării în toate domeniile de activitate, restructurarea şi retehnologizarea activităţii productive, stimularea investiţiilor inclusiv a celor străine, consolidarea sistemului bancar şi a pieţelor de capital. Toate aceste transformări au ca obiectiv construirea unui nou mecanism de dezvoltare economică şi socială, în măsură să satisfacă nevoile şi aspiraţiile cetăţenilor şi să asigure integrarea României ca partener vital în structurile europene şi euro- atlantice.\r