Auditul financiar din perspectiva globalizării economiei mondiale

Autor:prof. univ. dr. Florin GEORGESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:comitete de audit intern, Standarde Internaţionale de Contabilitate, responsabilitate corporatistă, reglementarea pieţelor de capital, informaţii financiare, proces de audit, situaţii financiare, audit financiar, reglementarea independentă a profesiei, Cod de Etică, proceduri de control al calităţii, rotaţia firmelor de audit

Abstract:
Se desprinde faptul că, privind calitatea activităţii auditului exercitat de firmele de profil nu este oportun a fi adoptată nici o măsură care să determine reducerea activităţilor conexe permise a fi desfăşurate de acestea. O asemenea măsură ar acţiona în defavoarea calităţii noilor angajaţi şi a celor care doresc să devină parteneri în firmele de specialitate, cu condiţia definirii foarte clare a conflictului de interese în cadrul profesiei de auditor financiar, şi implicit, a incompatibilităţilor care decurg din asemenea situaţii.\rDeoarece procesul globalizării economiei mondiale generează multiple implicaţii asupra activităţii companiilor transnaţionale şi a funcţionării pieţelor de capital, pentru evitarea unor noi eşecuri „de răsunet” pe această piaţă, deosebit de importantă dar şi foarte sensibilă, prin care se poate redistribui în mod imoral avuţia dintre persoane fizice, grupuri economice şi, chiar, între state, subminându-se, totodată, încrederea investiţilor, se desprinde de modul obiectiv, ca în diferitele segmente ale economiei internaţionale, în general, profesia contabilă, în special, să se acţioneze într-un consens la nivel mondial, pentru „ globalizarea reglării” şi implicit, pentru „reglarea globalizării”.\rAdoptarea unor standarde îmbunătăţite la nivel mondial nu va genera în mod automat un control corporatist mai eficient, o contabilitate şi un audit financiar de calitate imediat superioare de cât daca persoanele implicate în aceste domenii de activitate vor fi de cel mai bun nivel profesional şi etic, un rol important revenind, în acest sens, autorităţile independente de reglementare a profesiei contabile din fiecare ţară.\r