Camera Auditorilor Financiari din România se prezintă

Autor:prof. univ. dr. Ion MIHĂILESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:Uniunea Europeană, utilizatori, opinii competente, audit financiar, Camera Auditorilor Financiari din România, Comitetul provizoriu, examen de admitere

Abstract:
Accelerarea procesului de privatizare, lărgirea continuă a pieţei de capital, trecerea la o economie liberă de piaţă şi deschiderea perspectivei de aderare la Uniunea Europeană presupune dezvoltarea continua a sistemului de contabilitate românesc, actualizarea permanentă a acestuia şi o cât mai bună armonizare cu cerinţele Directivelor Europene şi în conformitate cu Standardele Internaţionale Contabile.\rDeschiderea spre armonizare şi adaptarea la tot ce este european, dar mai ales internaţional în contabilitate, prezintă un proces necesar care va avea un impact pozitiv şi semnificativ pe termen lung asupra perfecţionării propriului sistem contabil, Camera Auditorilor Financiari din România fiind chemată să întărească semnificativ credibilitatea acestuia.\r