Contabilitatea TVA privind livrarea şi achiziţia intracomunitară de bunuri şi alte operaţiuni

Autor:prof. univ. dr. Maria MANOLESCU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:livrare intracomunitară, achiziţie intracomunitară, export, import, faptul generator de TVA, exigibilitate TVA, autofactură, decont de TVA, taxare inversă

Abstract:
Prezentul articol îşi propune să pună în evidenţă tratamentele contabile privind TVA, în corelare cu prevederile Codului fiscal, privind principalele operaţiuni derulate de o entitate economică şi anume: livrarea intracomunitară de bunuri, exportul de bunuri, livrări de bunuri în interiorul ţării, utilizarea de produse proprii în scopuri promoţionale, protocol, sponsorizări şi mecenat etc, achiziţia intracomunitară de bunuri şi importul de mărfuri.\r\n\r\nLivrarea intracomunitară de bunuri este reflectată în contabilitate în cele două situaţii relevante în scopul de TVA şi anume: livrarea către clienţi persoane impozabile cu cod valid de TVA din statul membru de destinaţie şi documente de transport corespunzătoare, respectiv livrarea către persoane neimpozabile, neînregistrate în scopuri de TVA în celălalt stat membru.\r\n\r\nDe asemenea, achiziţia intracomunitară de bunuri este prezentată atât din punct de vedere al reflectării în contabilitate, cât şi al reflectării în scopul TVA.\r\n\r\nExemplificările privind operaţiunile de import de bunuri din teritorii terţe, export, bunuri utilizate în scopuri proprii sunt prezentate şi reflectate în contabilitate prin prisma prevederilor Codului fiscal şi reglementărilor la zi, date în aplicarea acestuia.\r\n\r\nAm considerat relevantă, de asemenea, prezentarea pentru cititori şi a modului de reflectare a operaţiunilor respective în facturi, autofacturi (după caz) şi în decontul de TVA.