Particularităţi privind contabilitatea şi auditul investiţiilor imobiliare

Autor:ec. Lucian STOICESCU, ec. Laurenţiu STANCIU

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:scenariu, piaţa rezidenţială, tratamente contabile, obiective, riscuri, probe de audit

Abstract:
Pe fondul dezvoltării pieţei imobiliare din România se resimte o creştere a activităţii societăţilor de real-estate. Acestea au fost de asemenea supuse „globalizării” , în sensul fuziunilor, achiziţiilor, parteneriatelor cu societăţi multinaţionale. Pentru ca utilizatorii de informaţie contabilă (în acest caz în special investitorii) să aibă o imagine cât mai clară asupra poziţiei financiare, performanţei şi situaţiei fluxurilor de trezorerie la astfel de societăţi, se impune o contabilizare în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară.\r\n\r\nÎn studiul nostru supunem atenţiei câteva particularităţi privind contabilitatea şi auditarea Situaţiilor Financiare la Societăţile de real estate, accentul fiind pus pe aplicarea Standardului Internaţional de Contabilitate IAS 40 „Investiţii Imobiliare”.