Implicaţii financiar-contabile ale titlurilor de valoare

Autor:Prof. univ. dr. Elena DOBRE

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:instrumente primare, active financiare, plasamente, scadenţă, credite, creanţe, pachet de control

Abstract:
În numărul precedent au fost trecute în revistă criteriile de diferenţiere ale titlurilor de valoare.\r\n\r\nInstrumentele financiare derivate creează drepturi şi datorii ce au ca efect transferarea între părţi a unuia sau mai multor riscuri financiare inerente unui instrument financiar primar de bază. Ele nu au ca rezultat transferul unui instrument financiar primar de bază la încheierea contractului, iar un astfel de transfer nu are loc neapărat la scadenţa contractului.\r\n\r\nObligaţia unei întreprinderi de a emite sau livra propriile sale instrumente de capitaluri proprii, cum ar fi opţiunile sau bonurile de subscriere de active, reprezintă un instrument de capitaluri proprii în sine, nu o datorie financiară, deoarece întreprinderea nu este obligată să livreze numerar sau alte active financiare. În mod similar, costurile suportate de o întreprindere pentru a cumpăra dreptul de a răscumpăra propriile instrumente de capitaluri proprii de la altă parte reprezintă o deducere a capitalurilor sale proprii nu un activ financiar (a se vedea SIC 16 Capital social – instrumente proprii de capital reachiziţionate – acţiuni de trezorerie). \r\n