Auditul intern – ieri, astăzi, mâine

Autor:dr. Alexandru RUSOVICI

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:definiţie, trend, organizare, administraţie, vot, gestiune, comitet de audit

Abstract:
Recent, Legea societăţilor comerciale nr.31/1990 a fost modificată, conţinând o serie de atribuţii şi funcţiuni privitoare la auditul financiar intern.\r\n\r\nAutorul articolului trece în revistă evoluţia conceptului de audit intern până la forma sa de astăzi şi comentează câteva aspecte practice legate de organizarea auditului intern şi a comitetului de audit, relaţiile acestora cu administratorii, directorii, cenzorii şi personalul entităţilor. Totodată, sunt punctate câteva reguli de bază şi principii de ordin practic pentru funcţionarea auditului intern.\r\n\r\nÎn context sunt prospectate câteva posibile dezvoltări ale auditului intern.