Documentarea misiunilor de audit

Autor:Emil CULDA

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:documente de lucru, probe, grad de adecvare, grad de suficienţă, omogenitate, calitate evaluare

Abstract:
Referinţele de bază privind documentarea auditului financiar sunt date de ISA 230 – „Documentaţia”, ISA 500 – „Probele de audit”, ISA 501 – „Probe de audit - considerente suplimentare pentru elemente specifice”, ISA 505 – „Confirmările externe”, ISA 520 – „Proceduri analitice”, ISA 530 – „Eşantionarea în audit şi alte proceduri de testare selective”.\r\n\r\nTrebuie, de asemenea, avute în vedere şi „Normele minimale de audit” elaborate de CAFR. Respectarea (aplicarea) celorlalte standarde (ISA) completează într-un fel sau altul documentarea şi susţinerea opiniei (raportului) de audit. \r\n\r\nPotrivit ISA 230 (paragraful 3) documentarea este reprezentată de date şi informaţii (documente de lucru) pregătite de către sau puse la dispoziţia auditorului, pe diferite suporturi (hârtie, film, electronice etc.). \r\n\r\nManagementul entităţii auditate este responsabil de prezentarea corectă a datelor şi informaţiilor din situaţiile financiare.\r\n\r\nPentru exprimarea unei opinii asupra situaţiilor financiare ale clientului, auditorul colectează probe, efectuând (aplicând) proceduri de audit pentru a testa aserţiunile managementului (reprezentaţii explicite sau implicite privind respectarea regulilor contabile şi asigurarea caracteristicilor calitative ale componentele situaţiilor financiare).\r\n