Riscuri financiare-cheie şi riscuri inerente în auditarea instrumentelor financiare derivate – exemple practice

Autor:Prof. univ. dr. Tatiana DĂNESCU, drd. Ioan Ovidiu SPĂTĂCEAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:riscuri financiare, derivate, factori, scop economic, valoarea justă, localizare

Abstract:
Prin relaţionarea Declaraţiei Internaţionale privind practica de audit 1012 „Auditul instrumentelor financiare derivate” cu un angajament de audit specific tranzacţiilor cu instrumente financiare derivate, se impune ca auditorul să identifice şi să evalueze riscurile financiare-cheie, cât şi riscurile inerente semnificative de la nivelul aserţiunilor pentru clase de tranzacţii cu instrumente financiare derivate, solduri de conturi sau prezentări de informaţii în situaţiile financiare.