Misiunea de audit financiar -obiective şi responsabilităţi

Autor:lect. univ. dr. Florentin CALOIAN

JEL:

DOI:

Cuvinte cheie:responsabilitate, erori, fraude, fluxuri informaţionale, obiective, criterii

Abstract:
Scopul auditului financiar contabil\r\n\r\nAuditul financiar este axat în principal către auditul situaţiilor financiare care constă în exprimarea unei opinii privind gradul în care acestea prezintă o imagine fidelă sub toate aspectele semnficative a poziţiei financiare, performanţei şi evoluţiei poziţiei financiare în conformitate cu cadrul contabil de care aparţine sistemul contabil al întreprinderii auditate. \r\n\r\nResponsabilităţile auditorului şi conducerii privind activitatea de audit financiar contabil\r\n\r\nRăspunderea auditorului financiar în legătură cu misiunea sa se referă la procesul planificării şi efectuării auditului, astfel încât să obţină o asigurare rezonabilă privind unele erori semnificative în situaţiile financiare, indiferent dacă este vorba de simple erori sau fraude. De aici se desprinde concluzia că auditorul nu poartă răspunderea pentru anumite erori nesemnificative, chiar dacă acestea sunt cauzate de erori sau fraude. Pentru a realiza cu succes această activitate, auditorul trebuie să ţină seama de o serie de factori care determină conţinutul concluziilor şi al probelor depistate în vederea întocmirii raportului de audit.\r\n\r\nFluxurile informaţionale prezentate în situaţiile financiare\r\n\r\nSituaţiile financiare sunt auditate printr-o misiune de audit financiar care se realizează prin organizarea acestei activităţi pe segmente mai mici, distribuite membrilor echipei de audit. Cea mai utilizată metodă prin care se realizează această activitate este metoda fluxurilor, care delimitează segmentele de audit după criteriul corelaţiei între diversele operaţiuni şi soldurile conturilor respective. \r\n\r\nObiectivele auditului financiar contabil\r\n\r\nObiectivele unei misiuni de audit financiar trebuie să ofere corecta prezentare tranzacţiilor întreprinderii în situaţiile financiare pentru care auditorul prezintă garanţia sa prin opinia exprimată în raportul de audit. Pentru aceasta auditorul trebuie să fixeze un set de obiective, care înaninte de a le stabili trebuie să se cunoască aserţiunile manegementului privind criteriile utilizate pentru înregistrarea şi prezentarea informaţiilor financiare în situaţiile financiare.