Un model practic pentru testarea ipotezei de „going-concern” în cadrul misiunii de audit financiar pentru firmele româneşti cotate

Autor:Drd. Mihaela-Alina ROBU, Prof. univ. dr. Marilena MIRONIUC, Drd. Ioan-Bogdan ROBU

JEL:C38, C58, C63, M42

DOI:

Cuvinte cheie:going concern, analiza discriminant multiplă, funcţie scor, indicatori economico-financiari

Abstract:
Într-o lume fără hotare, în plină dezvoltare, necesitatea unor informaţii certificate devine din ce în ce mai pregnantă, acestea fiind considerate principalul mijloc de control al unei activităţi economice. Mai mult, în prezent, necesitatea derivă din actuala criză financiară globală care determină imposibilitatea continuării activităţii. Furnizarea unor asemenea informaţii nu se poate realiza fără aportul fundamental al contabilităţii prin intermediul căreia se realizează o transpunere scriptică a realităţii şi a auditului financiar.\r\nAstfel, continuităţii activităţii poate fi evaluată sau testată de către auditorul financiar prin intermediul unor metode şi instrumente diverse aplicate situaţiilor financiare anuale. Această analiză se realizează atât prin intermediul unor metode contabile, analiza lichidităţii, solvabilităţii şi echilibrului financiar, cât şi cu ajutorul metodelor statistice. \r\nStudiul îşi propune studierea unei legături între incapacitatea unei entităţi de a respecta prezumţia de continuitate a activităţii şi anumiţi indicatori economico-financiari şi obţinerea unui funcţii scor utile pentru clasificarea firmelor în grupe cu grade diferite de risc de faliment (firme cu risc de faliment scăzut, firme cu risc de faliment mediu şi firme cu risc de faliment ridicat). Modelul matematic s-a determinat pe baza unui eşantion format din 60 de firme din domeniul industrial, cotate la Bursa de Valori Bucureşti pentru exerciţiul financiar 2008. Pentru obţinerea rezultatelor s-a utilizat instrumentul statistic SPSS 19.0, iar ca metode de lucru – analiza componentelor principale şi analiza discriminant.\r\n