Misiuni de asigurare privind remunerarea directorilor

Autor:Prof. univ. dr. Victoria STANCIU

JEL:M4, G28

DOI:

Cuvinte cheie:politica de remunerare, remunerare variabilă, componenta fixă, criterii de performanţă

Abstract:
Problemele de guvernanţă corporativă dobândesc o pondere din ce în ce mai mare în munca auditorilor externi. Informaţiile privind remunerarea directorilor suscită un interes aparte, investitorii dorind să fie asigurată o legătură strânsă între aceste remuneraţii şi indicatorii de performanţă ai companiei. Asigurarea existenţei acestei corelări corecte între remuneraţia directorilor şi realizarea obiectivelor stabilite nu o poate oferi decât auditorul. Prezentul articol urmăreşte reliefarea unor aspecte importante ale misiunii auditorului solicitat să ofere această asigurare. Obiectivul urmărit a fost identificarea anumitor particularităţi caracteristice unor astfel de misiuni de asigurare şi a unor activităţi şi teste necesar a fi întreprinse.\r\n